27 Μαρτίου 2020

Αναστέλλονται οι δεσμευτικές προθεσμίες σε 12 Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ

Στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και της λήψης έκτακτων μέτρων για την οικονομία της χώρας και την αγορά εργασίας, αποφασίστηκε η […]
16 Μαρτίου 2020

Σημαντική Αύξηση Προϋπολογισμού!

Ανακοινώθηκε αύξηση του ποσού της δημόσιας δαπάνης για την Δράση “Ενίσχυση της Ίδρυσης & Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών της […]
16 Μαρτίου 2020

Σημαντική Ανακοίνωση

Στα πλαίσια των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί με το πρόβλημα του κορωνοϊού και θέτοντας τα θέματα υγείας όλων μας σε απόλυτη προτεραιότητα, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης […]
10 Φεβρουαρίου 2020

Νέα Παράταση για την Δράση Ενίσχυση των “Πράσινων Επιχειρήσεων & Ανακύκλωσης”

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότηση στη Δράση “Ενίσχυση των “Πράσινων Επιχειρήσεων & Ανακύκλωσης” μετατίθεται για τις 24/02/2020 και ώρα 15:00
13 Ιανουαρίου 2020

Παράταση Δράσης “Ενίσχυση των “Πράσινων Επιχειρήσεων και Ανακύκλωσης”

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δ. Ελλάδας παρατείνεται η υποβολή προτάσεων χρηματοδοτικής Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση«Ενίσχυση των “πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης” στη Δυτική Ελλάδα» μέχρι […]