13 Μαΐου 2021

Κεφάλαιο Κίνησης Για Την Επανεκίνηση της Εστίασης

Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της […]
5 Απριλίου 2021

Επιδότηση Δόσεων Επιχειρ. Δανείων -Γεφυρα 2

Ποιους Αφορά: Επιλέξιμα πρόσωπα για το Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2» είναι: Ενεργά νομικά πρόσωπα, τα οποία συνιστούν μικρή, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση, εξαιρούμενων των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. […]
12 Φεβρουαρίου 2021

Οριζόντια Παράταση σε Δράσεις του ΕΣΠΑ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποφασίστηκε η παράταση κατά 6 μήνες των καταληκτικών ημερομηνιών υλοποίησης ενταγμένων έργων του ΕΠΑνΕΚ λόγω των τρεχουσών οικονομικών […]
19 Νοεμβρίου 2020

Νέα Παράταση “Εργαλειοθήκης Ανταγωνιστικότητας”

Η Δράση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης έως την 31η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 17:00, αντί την 30η Νοεμβρίου 2020, και μέχρι εξαντλήσεως του […]
18 Σεπτεμβρίου 2020

Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα

Ποιοι είναι δικαιούχοι: Επιλέξιμοι Δικαιούχοι είναι Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στους ΚΑΔ σύμφωνα με το Παράρτημα Ι […]