27 Σεπτεμβρίου 2021

Νέα Δράση απο Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020»

Η πρόσκληση περιλαμβάνει δυο δράσεις: Α)   Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα.Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται […]
6 Σεπτεμβρίου 2021

Ρύθμιση σε έως 420 δόσεις!!!

Απο 01/07/2021 υφόσταται η δυνατότητα φυσικά και νομικά πρόσωπα να ρυθμλιζουν τις οφειλές τους σε έως 420 δοσεις μέσω του Ν.4738/2020 Ποίοι μπορούν να ρυθμίσουν. Κάθε […]
11 Ιουνίου 2021

Επιδότηση 100% Κεφαλαίου Κίνησης για Τουριστικές Επιχειρήσεις.

Η Δράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους και ενόψει της επίσημης έναρξης της τουριστικής δραστηριότητας […]
9 Ιουνίου 2021

Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών αποτελεί εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς , το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.Ο εξωδικαστικός μηχανισμός αποσκοπεί να παρέχει […]
28 Μαΐου 2021

Επιχορήγηση Υφιστάμενων Γυμναστηρίων & Παιδότοπων

Στόχος της Δράσης είναι να καλύψει με τη μορφή ενίσχυσης μελλοντικών λειτουργικών δαπανών (στις οποίες περιλαμβάνεται το κόστος απασχόλησης, αλλά και οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού), μέρος […]