8 Φεβρουαρίου 2019

Αναπτυξιακός Νόμος Ν4399/2016

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16 αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ίδρυση, την επέκταση, τη διαφοροποίηση της παραγωγής και τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της […]
8 Φεβρουαρίου 2019

Γενική Επιχειρηματικότητα Ν4399/2016

Η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενισχύσεων ξεκινά την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018 και θα λήξει την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019. Ο προϋπολογισμός […]
8 Φεβρουαρίου 2019

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Σε ποιους απευθύνεται: Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: Όροι και προϋποθέσεις: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν […]
8 Φεβρουαρίου 2019

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας

Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται: στο λιανικό εμπόριο στην παροχή υπηρεσιών εστίασης στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτ. εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας Όροι […]