16 Μαρτίου 2019

Επιχειρούμε Έξω

Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην […]
16 Μαρτίου 2019

“Δεύτερη Επιχειρηματική Ευκαιρία”

Σκοπός του προγράµµατος του ΟΑΕΔ, είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουµένων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα και […]
13 Μαρτίου 2019

-ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – Ενίσχυση των «πράσινων επιχειρήσεων & επιχειρήσεων ανακύκλωσης»

Εντός του Απριλίου πρόκειται να δημοσιευθεί η προκήρυξη για την δράση η οποία εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για […]
12 Μαρτίου 2019

Ψηφιακό Βήμα

Σε ποιους απευθύνεται: Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:  έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις […]
6 Μαρτίου 2019

Υπογραφή συμφωνίας για τη Διαχείριση Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Ελλάδα 2014-2020”

Στην υπογραφή της επιχειρησιακής συμφωνίας  προχώρησαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  και ο  Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) , που αφορά τη διαχείριση […]