22 Απριλίου 2019

Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση των ΜμΕ της Δυτικής Ελλάδας

Στόχοι Δράσης Κύριοι στόχοι της δράσης είναι: Η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων (με 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις) και υφιστάμενων ΜμΕ. Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων της […]
12 Απριλίου 2019

Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων “Β κύκλος” – Νέοι Δικαιούχοι

Λόγω της αύξησης του προϋπολογισμού της δράσης ανακοινώθηκαν οι νέοι Κατάλογοι επιχειρηματικών σχεδίων του Πρώτου Σταδίου Αξιολόγησης για την 1η, την 2η και την 3η Περίοδο […]
9 Απριλίου 2019

Ένταξη επιπλέον 1304 επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

Μετά την ενίσχυση του προϋπολογισμού της δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με επιπλέον 200 εκατ. ευρώ, εκδόθηκε την Παρασκευή 5 Απριλίου […]
5 Απριλίου 2019

Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ

Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της […]
26 Μαρτίου 2019

Επιχειρηματική Χρηματοδότηση

Η Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικό-τητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) είναι συνολικού κεφαλαίου χορηγήσεων 915 εκ. ευρώ, και έρχεται να αντικαταστήσει την Δράση Επιχειρηματική Επανεκκίνηση – […]