12 Φεβρουαρίου 2021

Οριζόντια Παράταση σε Δράσεις του ΕΣΠΑ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποφασίστηκε η παράταση κατά 6 μήνες των καταληκτικών ημερομηνιών υλοποίησης ενταγμένων έργων του ΕΠΑνΕΚ λόγω των τρεχουσών οικονομικών […]
19 Νοεμβρίου 2020

Νέα Παράταση “Εργαλειοθήκης Ανταγωνιστικότητας”

Η Δράση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης έως την 31η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 17:00, αντί την 30η Νοεμβρίου 2020, και μέχρι εξαντλήσεως του […]
18 Σεπτεμβρίου 2020

Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα

Ποιοι είναι δικαιούχοι: Επιλέξιμοι Δικαιούχοι είναι Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στους ΚΑΔ σύμφωνα με το Παράρτημα Ι […]
31 Αυγούστου 2020

Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτ. Ελλάδα.

Δικαιούχοι Δράσης : Γενικά αναφέρεται ότι στην δράση είναι επιλέξιμες υφιστάμενες , νέες και υπό σύσταση μεταποιητικές/βιοτεχνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται/διαθέτουν ένα από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που […]
15 Ιουνίου 2020

Παράταση της Δράσης “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας”

Ανακοινώθηκε παράταση στην υποβολή αιτήσεων για την Δράση “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας”. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο […]