14 Οκτωβρίου 2022

Αναπτυξιακός Νόμος -Αγροδιατρόφη, Πρωτογεννής Παραγωγή.

Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων. Δικαιούχοι: Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση το […]
3 Οκτωβρίου 2022

Έξυπνη Μεταποίηση

Το ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας με την δράση επιδοτεί επενδυτικά σχέδια πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος για την ενίσχυση της τεχνολογικής […]
12 Αυγούστου 2022

Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων – Αναπτυξιακός Νόμος 4887/20

Προκηρύχθηκε το καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη.Σκοπός του καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών […]
25 Ιουλίου 2022

Μεταποίηση & Εφοδιαστική Αλυσίδα – Αναπτυξιακός Νόμος 4887/22

Προκηρύχθηκε το Καθεστώς Μεταποίησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022-Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη.Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα […]
18 Μαΐου 2022

Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών και μη προϊόντων, καθώς και στους τομείς της βιοτεχνίας, της […]