8 Φεβρουαρίου 2019

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Σε ποιους απευθύνεται: Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κάτωθι τομείς. Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων Ενέργεια Εφοδιαστική Αλυσίδα Πολιτιστικές […]