22 Απριλίου 2019

Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας

Ποιοι είναι δικαιούχοι; Η δράση στοχεύει στη στήριξη της δημιουργικής διάστασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας ευκαιρίας, της προβολής των επιχειρήσεων της […]
22 Απριλίου 2019

Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση των ΜμΕ της Δυτικής Ελλάδας

Στόχοι Δράσης Κύριοι στόχοι της δράσης είναι: Η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων (με 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις) και υφιστάμενων ΜμΕ. Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων της […]
5 Απριλίου 2019

Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ

Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της […]
26 Μαρτίου 2019

Επιχειρηματική Χρηματοδότηση

Η Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικό-τητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) είναι συνολικού κεφαλαίου χορηγήσεων 915 εκ. ευρώ, και έρχεται να αντικαταστήσει την Δράση Επιχειρηματική Επανεκκίνηση – […]
16 Μαρτίου 2019

Επιχειρούμε Έξω

Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην […]