5 Απριλίου 2019

Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ

Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της […]
26 Μαρτίου 2019

Επιχειρηματική Χρηματοδότηση

Η Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικό-τητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) είναι συνολικού κεφαλαίου χορηγήσεων 915 εκ. ευρώ, και έρχεται να αντικαταστήσει την Δράση Επιχειρηματική Επανεκκίνηση – […]
16 Μαρτίου 2019

Επιχειρούμε Έξω

Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην […]
16 Μαρτίου 2019

“Δεύτερη Επιχειρηματική Ευκαιρία”

Σκοπός του προγράµµατος του ΟΑΕΔ, είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουµένων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα και […]
12 Μαρτίου 2019

Ψηφιακό Βήμα

Σε ποιους απευθύνεται: Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:  έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις […]